Loading...

Geekter Article

Non-skippable video ads เปิดให้ลงโฆษณาเองได้แล้ว

Non-skippable video ads เปิดให้ลงโฆษณาเองได้แล้ว

Non-skippable video ads คือโฆษณารูปแบบนึงของ Youtube ads มีลักษณะคือไม่สามารถกดข้ามวิดีโอได้เป็นเวลา 15 วินาที ซึ่งเมื่อก่อนการที่เราจะซื้อโฆษณาแบบกดข้ามไม่ได้แบบนี้นั้น เราต้องมีความวุ่นวายระดับนึง คือเราต้องซื้อโดยตรงกับทาง Youtube ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการที่เราประมูลเอง โดยโฆษณาแบบกดข้ามไม่ได้ Youtube นั้นจะมีความยาวที่ 15-20 วินาที(แล้วแต่กฏแต่ละประเทศ)  แต่ของประเทศไทยเรานั้น จะมีความยาวสูงสุดที่ 15 วินาที

Non-Skippable Video Ads - Youtube Ads

 

ลักษณะการแสดงโฆษณาจะแสดงขึ้นก่อนเริ่มวิดีโอ, ช่วงกลางวิดีโอ และหลังจากวิดีโอเล่นจบ(Pre-roll, Mid-roll, Post-roll) โดยผู้ชมโฆษณาต้องดูโฆษณาให้จบก่อนจึงจะสามารถดูวิดีโอต่อได้ และผู้ชมโฆษณาคนไหนที่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์นั้น จะมีแบนเนอร์ขึ้นมาเพิ่มเติมในส่วนขวาบน มีขนาด 300 x 60-pixel

ซึ่งการโฆษณาแบบ Non-Skippable video ads นั้นจะมีการคิดเงินเป็นรูปแบบ CPM และโฆษณารูปแบบนี้จะมี CPM ที่สูงกว่า ad formats ต่างๆบน Youtube

 

ข้อแตกต่างระหว่าง Skippable ads และ Non-skippable video ads

Skippable ads ความหมายคือจะสามารถกดข้ามได้หลังจากผ่านไป 5 วินาที การคิดเงินเป็นแบบ Cost per View ส่วน Non-skippable video ads จะบังคับให้ดูโฆษณาจนจบ ถึงจะไปดูวิดีโอตัวอื่นได้ มีการคิดเงินแบบ Cost per 1,000 Impressions

 

โดย Non-skippable video ads นั้นก็เหมาะกับใครที่มีเมสเสจยาวขึ้นเกินกว่าที่จะใช้ Bumper ads ต้องการถ่ายทอดให้ครบ ก็ลองสามารถใช้กันดูได้ครับ ส่วน Ad Sequence ฟีเจอร์ใหม่ ก็สามาถนำ Non-skippable video ads, Bumper และ Skippable video ads มาเรียงเป็นซีรี่ย์วิดีโอต่างๆ  ให้ผู้ชมโฆษณาให้วิดีโอเรียงหลายๆตัวกันไป อยู่ในช่วง Beta ก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆครับ

 

ที่มา

https://support.google.com/youtube/answer/188038?hl=en


Contact

Call Us
Address
16/16 บางหลวง, เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี
All the fields are required